AOW

Bij uitschrijving uit het BRP (Basisregistratie Personen) blijf je wel Nederlander, maar heb je geen woonadres meer in Nederland. Dat heeft als gevolg dat de opbouw van de AOW (Algemene Ouderdomswet-uitkering) wordt stopgezet. 

Als inwoner van Nederland bouw je per jaar 2% AOW-pensioen op. Wil je na uitschrijving uit het BRP de misgelopen AOW opbouw vrijwillig willen verzekeren, dan zijn de  kosten zijn afhankelijk van:

  • De periode dat je buiten Nederland woonachtig bent
  • De hoogte van je inkomen 

Via deze link kun je berekenen wat de kosten van vrijwillige voortzetting van de AOW-opbouw zijn.

Let op: 
Mocht je kiezen voor een vrijwillige voorzetting, houdt er dan rekening mee dat het betaalde geld, bij onverhoopt overlijden, niet wordt terugbetaald.