Woning

Wat ga je met je woning doen, als je langere tijd in het buitenland verblijft? Je woning verhuren en daarmee tijdens je reis inkomsten generen is natuurlijk top!  

Wij hebben hier niet voor gekozen. Onze volwassen (studerende) kinderen blijven nl. thuis wonen. We hebben wel uitgezocht welke voorwaarden er gelden bij verhuur van een eigen woning en huurwoning. 

Eigen Woning
Je kunt, bij verhuur, het beste rekening houden met het volgende:

 • Is je woning belast met een hypotheek? Dan verplicht de hypotheekverstrekker om vooraf toestemming te vragen
 • Een opslagpercentage op je hypotheekrente
 • Je moet aan kunnen tonen hoe je de hypotheeklasten gaat betalen
 • Soms moet een deel van de huuropbrengsten voor aflossing worden gebruikt
 • Een door beide partijen (huurder/verhuurder) getekende huurovereenkomst moet worden ingeleverd bij de bank
 • Mogelijk geldt er geen hypotheekrenteaftrek via je belastingaangifte
 • De huurovereenkomst moet korter dan 2 jaar zijn, anders krijgt de huurder automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De verhuurder moet de huur, maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand, voor de einddatum opzeggen (google op: wet doorstroming huurmarkt)

Verhuur niet melden bij de bank/geldverstrekker
Lees vooral de voorwaarden van de geldverstrekker. Meestal staat er in de voorwaarden: 
De Geldnemer is direct in verzuim en het Verschuldigde is, onverminderd de overige rechten van de Geldverstrekker, zonder ingebrekestelling of enige andere formaliteit terstond opeisbaar indien: de juridische of economische gerechtigheid tot of het gebruik van het Onderpand wijziging ondergaat, daaronder begrepen vervreemding, verdeling, toedeling, huurkoop, verhuur, medegebruik, samenwoning, inbreng en het gaan behoren tot een huwelijks- of andere gemeenschap.

Huurwoning 
Voor verhuur van een huurwoning gelden andere regels. Je kunt bij de woningbouwvereniging huisbewaarderschap aanvragen. Je draagt dan zelf een huisbewaarder voor, die tijdelijk in jouw woning gaat wonen. Als huurder heb je geen recht op huisbewaarderschap, de woningbouwvereniging verleent dit als gunst.  Zaanse woningbouwvereniging Parteon meldt o.a. het onderstaande op internet: 

 • Huisbewaarderschap moet vooraf worden aangevraagd
 • Een huurder heeft geen recht op huisbewaarderschap, Parteon verleent dit als een gunst 
 • Huisbewaarderschap wordt aangevraagd voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden  
 • In een uitzonderlijk geval kan huisbewaring worden verlengd. De duur van de verlenging gaat altijd in overleg met Parteon 
 • U moet zelf iemand voordragen voor de tijdelijke bewoning; de huisbewaarder
 • U blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract (zoals huurbetaling en overlast)
 • Toestemming voor huisbewaarderschap wordt niet verleend aan minderjarige personen (de minimumleeftijd is 18 jaar) 
 • Huisbewaarderschap heeft geen gevolgen voor de woonduur. De huisbewaarder bouwt dus géén woonduur op 
 • De huisbewaarder kan geen enkele aanspraak maken op de betreffende woning. Ook niet als de huurder uiteindelijk niet terugkeert in de woning.
 • Wanneer u geen huisbewaarderschap aanvraagt, maar wel iemand anders in uw woning laat wonen, dan is dat woonfraude. U kunt dan uw woning kwijtraken 

Het maakt voor de woningbouwvereniging geen verschil als je bent uitgeschreven bij het BRP (Basisregistratie Personen). Je behoudt de woning. Bij uitschrijving heb je geen recht op huurtoeslag.