Werk

Ga je een jaar op reis? Hoe doe je dat met je werk? Neem je ontslag? Neem je een sabbatical? Deze vragen worden heel vaak aan ons gesteld.

Na een jaar reizen kun je niet voorspellen wat dat met jou als persoon doet. Ben je blij dat je weer in je ritme zit? Heb je zoveel ideeën opgedaan, dat deze niet meer in je huidige functie zijn in te passen? Deze vragen kunnen we nu nog niet beantwoorden. 

Daarom heeft Robert bij zijn werkgever een verzoek voor een sabbatical van 13 maanden ingediend. Daarmee heeft hij de garantie dat hij kan terugkeren en na de reis een inkomen heeft. 

We proberen met dit artikel meer duidelijkheid te scheppen in de rechten en plichten bij het aanvragen/opnemen van een sabbatical. 

Een organisatie is niet verplicht om je voor een langere periode vrij te geven – met recht op terugkeer naar een baan. Er zijn 2 soorten verlof waarbij dit wel het geval is. Deze zijn nl. bij wet geregeld. Dat is bij ouderschapsverlof en bij langdurig zorgverlof. Deze twee laten wij buiten beschouwing, omdat we gaan reizen 😊 

Zoeken in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

Heeft de organisatie waar je werkt een collectieve arbeidsovereenkomst? Dan is stap 1 het zoeken naar het artikel waar onbetaald verlof in beschreven staat. 

Bij de gemeentelijke CAO staat o.a. het volgende vermeld:

  • Bij > 1 jaar in dienst kun je een verzoek indienen voor minimaal 1 en maximaal 18 maanden onbetaald verlof
  • Je kunt in een periode van vijf jaar maximaal 18 maanden onbetaald verlof opnemen
  • Het verzoek voor onbetaald verlof moet je tenminste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum indienen
  • Betaalde arbeid verrichten tijdens je onbetaald verlof is niet toegestaan
  • Onbetaald verlof tussentijds beëindigen kan alleen na toestemming van de werkgever 

Geen CAO 
Indien de organisatie geen collectieve arbeidsovereenkomst heeft waar voorwaarden m.b.t. een sabbatical vermeld staan of is er helemaal geen cao of overeenkomst waar in dit vermeld staat, dan hangt het af van de gunfactor van de werkgever. 
Wat je kunt voorstellen is:

  • Zelf een tijdelijke vervanger zoeken en inwerken 
  • Overleg om in een rustige periode te vertrekken
  • Je enthousiasme overbrengen en duidelijk maken wat deze trip voor jou betekent
  • Als je geen toestemming krijgt, dan ziet er niets anders op dan je baan op te zeggen